afbeelding beschrijving prijs
Springkasteel konijn
springkasteel met obstakels en glijbaan aan de voorzijde
€125 per dag
€200 per weekend
€250 maandag t.e.m. vrijdag
Springkasteel kameleon
springkasteel met obstakels en glijbaan aan de zijkant
5m x 5.20m
€125 per dag
€200 per weekend
€250 maandag t.e.m. vrijdag
Partytent
6m x 6m
€220 per dag
Partytent
3m x 6m
€110 per dag
Partytent
3m x 12m
€220 per dag
Partytafels
1.15m hoog, rond
€20 per tafel met hoes
€15 per tafel zonder hoes

Huurvoorwaarden

Artikel 1

Springkastelen zijn ontworpen voor kinderen niet voor volwassenen. Om het desbetreffende springkasteel te kunnen gebruiken dient U over het volgende te beschikken: elektriciteit van 230Volt tot aan de achterkant van het springkasteel. Een persoon dient aanwezig te zijn bij leverring en afhaling om een handje toe te steken zo niet word een meerprijs van €25 aangerekend bovenop de huurprijs. Elk oponthoud bij levering of ophaling wordt aangerekend aan €10 per begonnen kwartier, ( vb. vrijmaken van doorgang naar de te leveren plaats mogelijk te maken). Een vlakke oppervlakte, vrij van scherpe objecten, bij voorkeur gras of zand waarop het springkasteel vrij kan staan met een grootte van minimum 1 meter rondom het springkasteel (afh. van de afmetingen van het springkasteel) Indien het springkasteel toch op een harde ondergrond staat of de bijgeleverde piketten niet kunnen worden gebruikt, dient de huurder zelf het nodige te voorzien om het springkasteel vast te zetten. Het gehuurde materiaal mag na opstelling van de verhuurder niet meer worden verplaatst.

Artikel 2

De verhuurder verhuurt aan de klant het springkasteel met blower, een grondzeil, een afdekzeil, de nodige piketten en een verlengkabel. Bij het huren van het springkasteel erkent de klant over alle voorzieningen te beschikken en wordt geacht de huurvoorwaarden te kennen De huurder staat in voor de bewaking en de bewaring van het gehuurde materiaal gedurende de volledige huurperiode. De huurder zal aangebrachte schade of bij diefstal van het het gehuurde materiaal en/of onderdelen ervan de kosten voor reparatie of vervanging aan nieuw waarde op zich nemen. Het gehuurde materiaal blijft ten alle tijden eigendom van de verhuurder. Na de in ontvangstname van het gehuurde materiaal gaat de huurder akkoord met de staat van waarin het materiaal zich bevindt. Door de in ontvangstname erkent de huurder dat hij zich van de goede staat en de werking van de gehuurde goederen heeft vergewist en het gebruik ervan op de hoogte is.

Artikel 3

De verhuurder staat in voor de opbouw en afbouw van het springkasteel. De klant staat in voor het gebruik van het gehuurde materiaal en is verantwoordelijk voor eventuele schade aan het materiaal of de eventuele schade ten gevolge van verkeerd gebruik. De verhuurder kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele ongevallen tijdens het gebruik, de opbouw, afbouw alsook elektrische installaties. De huurder is verantwoordelijk voor alle schade aan personen of voorwerpen veroorzaakt door het gehuurde materiaal, rechtstreek of onrechtstreeks welke ook de oorzaak wezen. De klant is ertoe gebonden zijn burgerlijke verantwoordelijkheid naar aanleiding van het gebruik van springkastelen te laten verzekeren bij een erkende verzekeringsmaatschappij, verzekering welk ongeval zal dekken vanaf de in ontvangst en opbouw tot op de wederafgifte, met afstand van elk recht op verhaal lastend de verhuurder. Gebruik van het gehuurde springkasteel is enkel mogelijk onder toezicht van een volwassene. Het is verboden om op het voorste gedeelte (de opstap) te springen . Deze opstap dient om de kinderen de mogelijkheid te geven om makkelijk op en af het springkasteel te komen. Het is verboden het springkasteel te betreden met schoeisel, brillen, etenswaren, snoepgoed, drank of speelgoed. Het is tevens verboden aan de muren of balken te hangen of erop te klimmen.Het springkasteel is niet toegankelijk voor kinderen jonger dan 3jaar en ouder dan 13 jaar. Dieren zijn niet toegankelijk op het springkasteel. Deze beperkingen zijn niet limitatief opgesteld. Alle schade anders dan normale slijtage, alsook eventuele reinigingskosten veroorzaakt door abnormaal gebruik zullen worden doorgerekend aan de huurder.

Artikel 4

De blower mag in geen enkel geval worden afgedekt zolang deze in werking is. In geval van slechte weersomstandigheden, waaronder o.a. regen, wind, hagel, ... lang tijdig nog kort tijdig, staat de huurder in voor het gehuurde materiaal. De huurder dient aldus in geval van gevaar voor het gehuurde materiaal de nodige maatregelen te treffen om de veiligheid te waarborgen en het materiaal en zijn omgeving te vrijwaren voor eventuele schade. Het springkasteel dient ten alle tijde opgeblazen te blijven ook bij regen, bij hevige rukwinden moet het springkasteel afgelaten te worden. Als de storm of bui over is moet het springkasteel onmiddellijk terug worden opgeblazen dit om te voorkomen dat het springkasteel vol loopt met water. Gebruik van het regenzeil of vast dak garanderen niet dat het springkasteel volledig droog zal blijven bij regen. Niet opgeblazen tijdens regen is gelijk aan het inhouden van de huurwaarborg. Bij het leveren is tevens een groot afdekzeil geleverd bij hevige regenbuien of langdurig aflaten (vb. 's nachts) dient het dekzeil over het springkasteel gelegd te worden en verankerd worden zodat die niet kan wegwaaien.

Artikel 5

Bij in ontvangstname van het gehuurde materiaal dient de volledige huurprijs (in contanten) te worden betaald alsook de waarborgsom. Indien de huurder niet in staat is om het gehuurde materiaal in ontvangst te nemen op de overeengekomen leveringsdatum behoudt de verhuurder zich het recht voor alle gebeurlijke schade op de klant te verhalen.

Artikel 6

In geval van niet of laattijdige levering zal de klant geen enkele schadevergoeding kunnen eisen van de verhuurder.

Artikel 7

Eventuele klachten dienen binnen de 5 dagen per aangetekend schrijven na in ontvangstname van de levering aan de verhuurder bekend te worden gemaakt.

Artikel 8

Alle eventuele betwistingen wallen onder toepassing van het Belgische recht en onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken

Artikel 9

Er dient tevens ook een huurwaarborgsom van €125 te worden betaald voor het plaatsen van het springkasteel. Bij schade aan het verhuurde materiaal ten gevolge van het niet naleven van de huurvoorwaarden kan de verhuurder een gedeelte of de volledige huurwaarborg houden. Als de schade aan het verhuurde materiaal de waarde van de huurwaarborg overschrijd kan de verhuurder een extra vergoeding vragen. Eventuele reinigingskosten kunnen ook van deze huurwaarborg onthouden worden.

Artikel 10

Het is verboden het gehuurde materiaal verder te verhuren of gedeeltelijk uit te baten dit kan slechts na ons akkoord.

Artikel 11

Het springkasteel wordt gratis geleverd binnen een straal van 15km rond Blankenberge. Voor een levering buiten die straal wordt een vergoeding aangerekend naargelang de locatie.

Reserveren

Voorlopig kan er nog niet via de website worden gereserveerd.

Contact

E-mail: info@partyjump.be
Telefoon: 0485 058 616

Adres

Egelantierenhof 24
8370 BLANKENBERGE